อ.กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2563308
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Sect. 01

เทคโน

Tue
Wed
Thu2562505
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Sect. 01

เทคโน

2561103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Sect. 01

N134

Fri2562308
กฎหมายอาญา 2
Sect. 02

N133

Sat2563408
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Sect. 01

1143

2563202
กฎหมายมรดก
Sect. 01

ศ.จำลอง

Sun2562308
กฎหมายอาญา 2
Sect. 01

N132

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 01 เทคโน
2 Thu (1-3) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 01 เทคโน
3 Thu (5-7) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2561103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 01 N134
4 Fri (1-3) 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2562308 กฎหมายอาญา 2 02 N133
5 Sat (5-7) 641449001 (นิติศาสตร์) 2563408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 01 1143
6 Sat (5-7) 641449002 (นิติศาสตร์) 2563408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 02 1143
7 Sat (8-10) 651449001 (นิติศาสตร์) 2563202 กฎหมายมรดก 01 ศ.จำลอง
8 Sun (5-7) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2562308 กฎหมายอาญา 2 01 N132