อ.ดร.กฤษณะ คำฟอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4064501
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Sect. 01

ENV102

Tue
Wed
Thu
Fri4062410
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
Sect. 01

ENV102

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 4064501 การจัดการสิ่งแวดล้อม 01 ENV102
2 Fri (1-3) 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 4062410 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 01 ENV102