ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7052401
การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุงผลผลิต
Sect. 01

EN104

Tue7002103
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
Sect. 02

EN103

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7052401 การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุงผลผลิต 01 EN104
2 Tue (6-8) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 02 EN103
3 Tue (6-8) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 03 EN103
4 Tue (6-8) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 01 EN103