อ.กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4123507
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
Sect. 01

STA302

Thu4124910
การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Sect. 99

STA316

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 650423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 01 STA302
2 Thu (6-9) 590000003 (-) 4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 STA316