อ.กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3524308
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Sect. 01

FMS407

3524308
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Sect. 02

FMS407

Tue
Wed3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Sect. 99

FMS312

Thu
Fri3524903
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Sect. 01

FMS311

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650139802 (การบัญชี) 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 01 FMS407
2 Mon (6-8) 650139801 (การบัญชี) 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 02 FMS407
3 Wed (6-8) 590000003 (-) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 99 FMS312
4 Fri (1-4) 630439801 (การบัญชี) 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน 01 FMS311