อ.กนกวรรณ เกิดพิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1653402
การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Sect. 01

735

Tue1653303
การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
Sect. 01

GE1034

1653208
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Sect. 01

734

Wed
Thu1653209
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sect. 01

734

Fri1653103
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Sect. 01

GE1034

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 630441801 (การท่องเที่ยว) 1653402 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 01 735
2 Tue (1-4) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1653303 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 01 GE1034
3 Tue (8-10) 640441801 (การท่องเที่ยว) 1653208 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 01 734
4 Thu (1-3) 640441801 (การท่องเที่ยว) 1653209 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 01 734
5 Fri (5-7) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1653103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 01 GE1034