อ.ดร.กณพ วัฒนา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7001101
การเขียนแบบวิศวกรรม
Sect. 01

1901

Wed
Thu7054405
เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
Sect. 01

Lab1ก่อสร้าง

7053402
การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
Sect. 01

EN101

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม 01 1901
2 Tue (6-9) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม 04 1901
3 Thu (5-7) 640162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7054405 เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง 01 Lab1ก่อสร้าง
4 Thu (8-10) 640462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง 01 EN101
5 Thu (8-10) 650162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง 02 EN101