ระเบียบข้อบังคับการจัดการศึกษา
 • การประเมินผลการศึกษา
  พ.ศ.2541
 • คำชี้แจงประกอบการประเมินผล
  การศึกษา พ.ศ.2541

 • แนวปฏิบัติใน
  การประเมินผลการศึกษา
 • ข้อบังคับการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 • การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
  การศึกษา พ.ศ.2546
 • การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
  การศึกษา พ.ศ.2548
 • การโอนผลการเรียนและ การเทียบโอนรายวิชา
 • การเทียบโอนรายวิชาจาก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


  คำชี้แจงในการจองรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2551

  26/09/2551
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 รายละเอียด
  26/09/2551
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2551 สามารถตรวจสอบตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2551ได้แล้วตั้งบัดนี้เป็นต้นไป    ตรวจสอบตารางสอน 2/2551 คลิกที่นี่ 22/09/2551

  คำชี้แจงในการจองรายวิชาสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551 ในภาคเรียนที่ 2/2551 สามารถจองรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนตามแผนการเรียนโดยพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ...

  16/09/2551
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ติดต่อที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
  รายละเอียด
  02/09/2551


  --- โปรแกรมประเมินผลการเรียน ---

        สำหรับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ต้องการประเมินผลการเรียน โดยใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียน หรือโปรแกรมช่วยประเมินผลการเรียนที่ใช้อยู่มีปัญหา สามารถ Download โปรแกรมช่วยประเมินผลการ Version ล่าสุด และ คู่มือการใช้งานได้ครับ


  --- ข้อมูลวิทยากรพิเศษ มรอ. ---

        สามารถค้นหาข้อมูลวิทยากรพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ ที่นี่.......

  กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   27 ถนน อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1613

  :: ประวัติความเป็นมา
  :
  : ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  :: วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
  :: ภาระกิจของกองบริการการศึกษา

  เขียนคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
  สถิติจำนวนนักศึกษา
  ขอคำอธิบายรายวิชาของนักศึกษา

  :: ราชการ ::
  :
  : เตือน / แก้ไขไวรัสคอมฯ !
  ::
  เสียภาษีออนไลน์
  ::
  จดทะเบียนนิติบุคคล ออนไลน์
  ::
  ร้องทุกข์ กับนายกฯ
  ::
  สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
  ::
  แจ้งเบาะแส /ร้องเรียน ตำรวจ
  :: ค้นหา, ตรวจสอบ::
  :: ธนาคารออนไลน์ !
  ::
  เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย
  ::
  รหัสไปรษณีย์
  ::
  จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
  ::
  บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ประวัติบุคคล
  ::
  ตรวจสลากฯ
  :: ความรู้::
  ::
  ห้องสมุดออนไลน์
  ::
  สอนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
  ::
  สารานุกรม และพจนานุกรม
  :: ท่องเที่ยว/เดินทาง::
  :: สถานพยาบาล
  ::
  สภาพอากาศ
  ::
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ::
  ไทยเที่ยวไทย
  ::
  แผนที่
  ::
  ตารางการขนส่ง/จองตั๋ว
  ::
  ราคาน้ำมัน
  :: บันเทิง::
  ::
  โลโก้ และเสียงโทรศัพท์
  ::
  รายการโทรทัศน์
  ::
  สถานีวิทยุ
  ::
  เพลงดนตรี
  ::
  การ์ตูน
  ::
  ส่งการ์ดอวยพร
  ::
  โชคชะตาราศี
  ::
  เรื่องย่อละครทีวี