ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

 
- ประกาศ รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ประกาศ รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ
- ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5) เพิ่มเติม
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5 และหลักสูตรเทียบโอน)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5) เพิ่มเติม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดอุตรดิตถ์
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
- รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3.5)
- รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตา
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาพิการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครู ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบโควตา(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โครงการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/2) ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/2) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (folio 1/1) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/1) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (ขยายเวลา)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ (ขยายเวลา)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ (เพิ่มเติ่ม)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ (ขยายเวลา)
- รายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ ปี 60
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี 60
- กำหนดการรายงานตัว
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา 60 ความสามารถและบกพร่อง
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 60 (เพิ่มเติม)