แผนการเรียนนักศึกษา


ปี พ.ศ. 2566
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2566

ปี พ.ศ. 2565
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2565

ปี พ.ศ. 2564
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2564

ปี พ.ศ. 2563
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปี 2563

ปี พ.ศ. 2562
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปี 2562
2 แผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกาา 2561

ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ เข้าปี 2559- 2561
2 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560
3 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559
4 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2558
5 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557
6 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2556
7 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2554

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->