เธ„เธณเธชเธฑเนˆเธ‡เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข

ค้นหา

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่1
2 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่4

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2 คำสั่งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ครั้งที่ 3
3 คำสั่งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ครั้งที่ 2
4 คำสั่งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->