# ชื่อเรื่อง
1
หลักสูตร วศ.บ.คอมพิวเตอร์, วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์, วศ.บ.โลจิสติก และ ทล.บ.อุตสาหการ ร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมผงแร่ทัลคัม
2
บริการแกะสลักด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3
เครื่องยิงลูกปิงปอง ควบคุมด้วยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน