# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 การเรียนรู้ในรายวิชาการสำรวจในงานก่อสร้าง พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงที่ไซต์งาน (เทอม 2) อ่านต่อ
2 ตลอดปีการศึกษา มีการเรียนรู้ข้อกำหนดงานบดอัดถมดิน คู่กับ การบริการทดสอบดิน ณ โครงการก่อสร้าง อ่านต่อ
3 15 พ.ย. 2560 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ. ระยอง อ่านต่อ
4 14 พ.ย. / 21 พ.ย. 2560 ใบงานวิชาควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง หมวดงานโครงสร้างไม้ ร่วมกับการทำโครงสร้างบ้านไม้จำลอง อ่านต่อ
5 การเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Shear Strength of Subsoil) ด้วยวิธีการตอกทะลวงแบบเบา (Kunzelstab Penetration Test) อ่านต่อ
6 กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัตงานก่อสร้าง อ่านต่อ
7 โครงการบริการวิชาการจัดทำแนวจอดรถให้อาคารพักอาศัย อ่านต่อ
8 โครงการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2560 (Pre-course Experience) อ่านต่อ
9 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรังวัฒนธรรม ศาสนาและบริการวิชาการ สร้างฝายชะลอน้ำ อ่านต่อ