# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 บรรยากาศการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2560 อ่านต่อ
2 ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับอาชีพในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องช่วยฝึกบินจำลองสำหรับโรงเรียนการบิน อ่านต่อ
3 นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ
4 Thailand Research Expo 2558 อ่านต่อ
5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
6 ศึกษาดูงาน อ่านต่อ
7 ศึกปีกหมุนประลองทักษะ อ่านต่อ
8 URU ROBOCON 2014 (Monopoly Robot Game) อ่านต่อ
9 โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล อ่านต่อ