# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานอาจารย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกมะม่วงหิมมะพานต์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
2 ผลงานอาจารย์ เทคโนโลยีนวัตกรรมการสกัดน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ด้วยหลักการ screw press machine
3 ผลงานอาจารย์ เตาอบไม้สักแบบผสมผสาน" ร่วมกับผู้ประกอบการไม้สัก อ.สูงเม่น จ.แพร่
4 ผลงานอาจารย์ กระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ด