# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศโครงการ R2M ระดับภาคเหนือ
2 ผลงานนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศการเขียนแบบ Solidworks ระดับประเทศ
3 ผลงานนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ R2M ระดับประเทศ
4 ผลงานนักศึกษา Pitching ผ่านเกณฑ์การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ และได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท
5 ผลงานนักศึกษา ชนะการแข่งขัน Startup ระดับมหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ Startup Thailand Leaque 2018 Find money