# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา URU Startup Thailand League 2017 แอพพลิเคชั่น ของผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อ
2 ผลงานอาจารย์ การประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ICIET2017 Database System Development for Creating Clusters of Information Exchange on Raw Materials and Herbs Processing In Uttaradit Province, Thailand