• การเรียนรู้ในรายวิชาการสำรวจในงานก่อสร้าง พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงที่ไซต์งาน (เทอม 2)
  • ตลอดปีการศึกษา มีการเรียนรู้ข้อกำหนดงานบดอัดถมดิน คู่กับ การบริการทดสอบดิน ณ โครงการก่อสร้าง
  • 15 พ.ย. 2560 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ. ระยอง
  • 14 พ.ย. / 21 พ.ย. 2560 ใบงานวิชาควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง หมวดงานโครงสร้างไม้ ร่วมกับการทำโครงสร้างบ้านไม้จำลอง
  • การเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Shear Strength of Subsoil) ด้วยวิธีการตอกทะลวงแบบเบา (Kunzelstab Penetration Test)
  • กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัตงานก่อสร้าง
  • โครงการบริการวิชาการจัดทำแนวจอดรถให้อาคารพักอาศัย
  • โครงการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2560 (Pre-course Experience)
  • โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรังวัฒนธรรม ศาสนาและบริการวิชาการ สร้างฝายชะลอน้ำ