# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

1

wrpvitqj

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

response.write(9213361NONONO9783648)

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

"+response.write(9213361NONONO9783648)+"

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

response.write(9739919NONONO9690027)

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

"+response.write(9739919NONONO9690027)+"

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

response.write(9315515NONONO9485062)

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

set|set&set

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

b9cQSGJj

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

"+response.write(9315515NONONO9485062)+"

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1 --

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

response.write(9953191NONONO9640062)

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

"set|set&set"

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1 OR 2+504-504-1=0+0+0+1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606


set|set&set

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

"+response.write(9953191NONONO9640062)+"

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606


SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

`set|set&set`

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1" OR 2+923-923-1=0+0+0+1 --

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :response.write(9156046NONONO9556161)

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606


SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

;set|set&set;

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

../../../../../../../../../../boot.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

set|set&set

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :"+response.write(9156046NONONO9556161)+"

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

"set|set&set"

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

set|set&set

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

`set|set&set`

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

;set|set&set;

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

Array

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

set|set&set

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

response.write(9003100NONONO9368101)

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

"set|set&set"

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1;NONONO pg_sleep(9); --

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

WEB-INF/web.xml?

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

set|set&set

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1);NONONO pg_sleep(9); --

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

Array

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

${9999888+9999752}

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

WEB-INFweb.xml?

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

`set|set&set`

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

-1));NONONO pg_sleep(9); --

ความเชี่ยวชาญ

1

response.write(9191632NONONO9906478)

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

${9999265+10000198}

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

;set|set&set;

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

${10000226+9999469}

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

../../../../../../../../../../boot.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

set|set&set

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

"+response.write(9191632NONONO9906478)+"

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

1

${9999884+9999904}

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :response.write(9866964NONONO9875357)

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

Array

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

1

1

E-mail :${9999016+9999888}

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

"set|set&set"

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

................windowswin.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

set|set&set

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

tmkkbnie

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :"+response.write(9866964NONONO9875357)+"

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

`set|set&set`

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

hE5Ilpdm

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

ความเชี่ยวชาญ

${9999670+9999954}

apiucnvq

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

;set|set&set;

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

Array

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

${10000272+10000197}

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :set|set&set

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1 OR 2+323-323-1=0+0+0+1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

apiucnvq

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :${9999169+9999027}

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ


SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

ความเชี่ยวชาญ

1

bxyskfge

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ


SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :"set|set&set"

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1" OR 2+832-832-1=0+0+0+1 --

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

testasp.vulnweb.com

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

WEB-INF/web.xml?

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :Array

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail : set|set&set

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

bxyskfge

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

WEB-INFweb.xml?

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :`set|set&set`

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

bxyskfge

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :;set|set&set;

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

../../../../../../../../../../boot.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

testasp.vulnweb.com

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

................windowswin.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

eajfhsao

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร : SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

UlJ1UmVvd0w=

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yhwqeffy

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1&n966813=v987810

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

peypjohl

1&n992682=v924998

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1;NONONO pg_sleep(6); --

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

testasp.vulnweb.com

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

bivdrwuf

1

1&n965574=v952045

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1);NONONO pg_sleep(6); --

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

Array

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

wyvkvexx

1

1

1&n909080=v993790

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

-1));NONONO pg_sleep(6); --

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

WEB-INF/web.xml?

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

shxsyrgf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst&n993286=v977644

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

WEB-INFweb.xml?

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

iogroxan

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

testasp.vulnweb.com

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

../../../../../../../../../../boot.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

Array

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1&n953898=v957800

ilemetgm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

)

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

lsrfxgog&n968150=v994755

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :1some_inexistent_file_with_long_name%00.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

!(()&&!|NONONO|NONONO|

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :

1

ความเชี่ยวชาญ

1

lnuwwtxk

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606&n926580=v957683

1

ความเชี่ยวชาญ

"set|set&set"

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

K7hCVDmH

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

................windowswin.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

ความเชี่ยวชาญ

1

vbfifsgy

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

Array

ความเชี่ยวชาญ


set|set&set

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1 OR 2+756-756-1=0+0+0+1 --

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

)

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ehdwmhji

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :Array

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :testasp.vulnweb.com

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

`set|set&set`

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1 OR 2+147-147-1=0+0+0+1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

!(()&&!|NONONO|NONONO|

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

ความเชี่ยวชาญ

1

vbfifsgy

Array

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

;set|set&set;

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

set|set&set

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1" OR 2+229-229-1=0+0+0+1 --

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

)

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

ความเชี่ยวชาญ

1

vbfifsgy

1

Array

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

!(()&&!|NONONO|NONONO|

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

"set|set&set"

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

WEB-INF/web.xml?

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

set|set&set

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

)

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

WEB-INFweb.xml?

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

`set|set&set`

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

!(()&&!|NONONO|NONONO|

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :../../../../../../../../../../windows/win.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

vbfifsgy

1

1

1

E-mail :Array

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

;set|set&set;

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :../../../../../../../../../../boot.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :set|set&set

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :)

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :!(()&&!|NONONO|NONONO|

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :"set|set&set"

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :................windowswin.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

Array

vbfifsgy

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร : set|set&set

1

ความเชี่ยวชาญ

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :`set|set&set`

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1;NONONO pg_sleep(3); --

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

Array

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jdorjrrf

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :;set|set&set;

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1);NONONO pg_sleep(3); --

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

-1));NONONO pg_sleep(3); --

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

vbfifsgy

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :Array

1

ความเชี่ยวชาญ

testasp.vulnweb.com

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :WEB-INF/web.xml?

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

1

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :WEB-INFweb.xml?

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

)

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

add_teacher.php

ความเชี่ยวชาญ

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

!(()&&!|NONONO|NONONO|

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

add_teacher.php

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

testasp.vulnweb.com

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

add_teacher.php/.

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

p7W2YXlt

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

)

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1 OR 2+838-838-1=0+0+0+1 --

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

kvpavajo

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

!(()&&!|NONONO|NONONO|

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

http://hitmsaLlU3cA1.bxss.me/

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

add_teacher.php

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1 OR 2+646-646-1=0+0+0+1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

add_teacher.php

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

kvpavajo

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

http://hitkAGbpTSng0.bxss.me/

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :)

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

add_teacher.php/.

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1" OR 2+502-502-1=0+0+0+1 --

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

fheaggdl

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :!(()&&!|NONONO|NONONO|

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ohtumlxs

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :testasp.vulnweb.com

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rtyrkoxn

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :^(#$!@#$)(()))NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyjtixro

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

add_teacher.php

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

1

1

http://hitymtYj8TipL.bxss.me/

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

www.vulnweb.com

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyjtixro

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

add_teacher.php

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

1

1

1

E-mail :http://hitufwC1gI7Kh.bxss.me/

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

www.vulnweb.com

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyjtixro

1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

add_teacher.php/.

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

fheaggdl

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

@@AsI59

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

www.vulnweb.com

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyjtixro

1

1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

fheaggdl

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

JyI=

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyoccamb

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

uyjtixro

1

1

1

E-mail :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

1

www.vulnweb.com

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

add_teacher.php

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

1

1

E-mail :www.vulnweb.com

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

add_teacher.php

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

add_teacher.php/.

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

http://hitvJwH9P68VZ.bxss.me/

yolowycu

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

uyjtixro

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

fheaggdl

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

www.vulnweb.com

cbupadyh

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

http://hit905kUkRovF.bxss.me/

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :add_teacher.php

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1;NONONO pg_sleep(9); --

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

www.vulnweb.com

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :add_teacher.php

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1);NONONO pg_sleep(9); --

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

yolowycu

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :http://hitEcOZQjBSYa.bxss.me/

1

ความเชี่ยวชาญ

1

cbupadyh

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :www.vulnweb.com

1

ความเชี่ยวชาญ

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

pkhwdbwi

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jkpdpgkx

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :add_teacher.php/.

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

qerffway

1

1

-1));NONONO pg_sleep(9); --

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

ircyoeqm

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

fheaggdl

@@BWjSM

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

jkpdpgkx

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

1

ความเชี่ยวชาญ

1

rdtietit

1

1

1

E-mail :sample@email.tst

เบอร์โทร :555-666-0606

ติดต่อเรา