การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหการร่วมกันบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในศาลาวัดธรรมมาธิปไตย เนื่องในโอกาสทำบุญวันลอยกระทง
Back to เมนูภาพกิจกรรม