ตรวจสอบสภาพอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ท่านคณบดี รองคณบดีและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ที่มาตรวจสภาพโครงสร้างอาคารที่พักและระบบไฟฟ้า ประปาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโอกาสต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม