ถวายกระทง ณ วัดธรรมาธิปไตย

สืบสานประเพณี ลอยกระทง โดยการนำกระทง ถวาย ให้กับ วัดธรรมาธิปไตย
Back to เมนูภาพกิจกรรม