ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก) ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
Back to เมนูภาพกิจกรรม