อุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งที่2

อุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งที่2 "ไปด้วยกันนะ" 11-12กพ.2560 กับหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมทำ paper craft รูปเจ้าเงาะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
Back to เมนูภาพกิจกรรม