15 พ.ย. 2560 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ. ระยอง

ศึกษาดูงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 3 คืน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ยามกลางวัน และพักผ่อนริมทะเลในยามเย็น 
Back to เมนูภาพกิจกรรม