การเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Shear Strength of Subsoil) ด้วยวิธีการตอกทะลวงแบบเบา (Kunzelstab Penetration Test)

การเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Shear Strength of Subsoil) ด้วยวิธีการตอกทะลวงแบบเบา หรือ ตอกหยังเบา (Kunzelstab Penetration Test) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน ในรายวิชาปฐพีกลศาสตร์
Back to เมนูภาพกิจกรรม