การศึกษาดูงานด่านศุลกากร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

"เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติจริง" หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ในการศึกษาดูงานด่านศุลกากรหนองคายและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย - ลาว ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว
Back to เมนูภาพกิจกรรม