บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิตวิศวกรรมโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2

"ขอให้ใช้ความเพียรในการเรียนรู้ ขอให้อดทนและต่อสู้ให้การทำงาน"
Back to เมนูภาพกิจกรรม