ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมร่วมทีมคว้ารางวัล ในงาน StartUp2018 ระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ชั้นปีที่ 1 คือ นายสัณหณัฐ ไพศาลบูรพากุล นางสาวสุพัตรา กาบหล้า และ  นางสาวอริสรา อาร้อน เข้าร่วมทีมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง นำเสนอไอเดียงานStartup ด้านแอพลิเคชันสำหรับการออมเงิน โดยสามารถคว้ารางวัลและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม