กิจกรรมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานจิ๋วและนิทรรศการ Energy for life วัน เทคโนโลยีครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0"

#หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร่วมจัดการแข่งขัน รถประหยัดพลังงานจิ๋ิว และนิทรรศการ Energy for Life ในวันเทคโนโลยีครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
Back to เมนูภาพกิจกรรม