ร่วมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

    "ประสบการณ์มีค่าเหนือสิ่งใด" ขอบคุณ นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการ การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้าน PLC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561
Back to เมนูภาพกิจกรรม