กิจกรรมให้ความรู้ LogisticsThailand 4.0 และการแข่งขันตอบปัญหา Logistics On Plickers

วันเทคโนโลยี 2560
กิจกรรมให้ความรู้ #LogisticsThailandสี่จุดศูนย์
การแข่งขันตอบปัญหา #LogisticsOnPlickers
#เปิดบ้านโลจิสติกส์2018
#LGEURU #LGEURU58 #LGEURU59
Back to เมนูภาพกิจกรรม