ค่ายอาสาและกิจกรรมนันทนาการของหลักสูตร

กิจกรรมเพื่อสังคมและฝึกจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาในหลักสูตร สร้างความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
Back to เมนูภาพกิจกรรม