คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม big cleaning day

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นักศึกษารวมถึงคณาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ ร่วมกิจกรรม big claeaning day ขอบทางคณะ 
Back to เมนูภาพกิจกรรม