กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560

วันที่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ จัดกิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ซึ่งในวันงานมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ SGI ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และมีงานเลี้ยงช่วงค่ำ โดยมี ผศ.ครรชิต พิระภาค รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นผู้เปิดงาน
Back to เมนูภาพกิจกรรม