ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน

ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาพัฒนาทักษะชีวิต จัดทำขึ้น ในการพัฒนา รร.ตชด. พีระยานุเคราะห์ 3 ที่ อ.แม่จริม  จ.น่าน ในกิจกรรมมีการดำเนินการต่อไปนี้คือ
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้น้องๆ รร.ตชด. โดยวิธีการเล่นเป็นเกมในแต่ละรายวิชา ซึ่งมีอยู่ 4 รายวิชาด้วยกัน มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต และศิลปะ
2. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 
3. กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เด็กกับพี่ๆ ที่ไปค่ายได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น
4. มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ และโรงเรียน รวมทุนการศึกษา 6 ทุน ทุนอาหารกลางวันมอบให้กับ รร.อีก 1 ทุน
5. มอบของบริจาคให้กับทาง รร.  เป็นเสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ตุ๊กตา
6. ตกแต่งห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง
7. ช่วยพัฒนา รร. โดยจะมีชาวบ้านสว่าง เข้ามาช่วย
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Back to เมนูภาพกิจกรรม