กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ของหลักสูตร อาทิ เล่นกีฬา และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
Back to เมนูภาพกิจกรรม