งานศิลปะทำนุบำรุงศาสนา

นักศึกษาในหลักสูตรร่วมทำนุบำรุงศาสนา ในประเพณีสำคัญทางศาสนา
Back to เมนูภาพกิจกรรม