หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


bizcom ออกค่ายจิตอาสา สร้างของเล่นให้น้อง


bizcom ออกค่ายจิตอาสา สร้างของเล่นให้น้อง ณ มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตและเด็ก บ้านตะวันยิ้ม 6 มีนาคม 2559 ส่งมอบความสุขของเล่นเพื่อน้องและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง 6 มีนาคม 2559 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247446245590677.1073741830.127750667560236&type=3

Back to Portfolio