หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560


โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรอ. 29-30 มิย.60 fms101 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pg/BusinessComputerFMSURU/photos/?tab=album&album_id=479354852399814

Back to Portfolio