หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน รายละเอียด งาน
ผลงานนักศึกษา นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผ่านการคัดเลือกธุรกิจ startup thailandจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผ่านการคัดเลือกธุรกิจ startup Thailandจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ startup Thailandจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
ผลงานอาจารย์ อจ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย์และอจ.เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง ได้รับรางวัลที่ปรึกษาจากงาน Startup Thailand อจ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย์และอจ.เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง ได้รับรางวัลที่ปรึกษาจากงาน Startup Thailand Startup Thailand
ผลงานอาจารย์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์, Development of Reservoir Inflow Prediction Models with Fuzzy Logic : A Case Study of Sirikit Dam สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ Sittiporn Pornudomthap สมเกียรติ ดอนทองแดง Somkiat Dontongdang จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ Jakraphun Srisawat the 1st national & international conference of nakhon sawan rajabhat university understanding the change of localization in the 21st century.
ผลงานนักศึกษา Application SkillDevelop พัฒนาฝีมือแรงงาน นศ.ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นแอนดรอยด์เพื่อการใช้งานสื่อการสอนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชันแอนดรอยด์และเผยแพร่ข้อมูลสื่อการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถโหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_comuruphrae55.SkillDevelop&hl=th GooglePlay
ผลงานนักศึกษา Application พ่อขุนรามคำแหงมหาราช การพัฒนาแอพพิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยในรายวิชาปัญหาพิเศษ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้พัฒนาระบบเพื่อให้บุคคลทั่วไปศึกษาประวัติศาสตร์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยสามารถโหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_AuZayy.KingRam&hl=th Google play
ผลงานนักศึกษา ชนะรางวัล เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2 ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ให้กับผู้ชนะทั้งสามทีมจากการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท รางวัลชนะเลิศ คว้าเงินสนับสนุน 120,000 บาท ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากโครงการ “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง” ซึ่งรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมี พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 50 ท่านในตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่ชาวนาและกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ในการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ได้ต่อไป เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2
ผลงานอาจารย์ ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ ได้เข้ารับรางวัล หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม จากโครงการผ้ามัดหมี่กี่ล้านช้าง thai tech expo ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ผศ.สุกัญญา สุจาคำ ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ ได้เข้ารับรางวัล หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม จากโครงการผ้ามัดหมี่กี่ล้านช้าง โดยหมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้างจะได้ไปดำเนินการต่อในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ของ สนง.ปลัดกระทรวงวิทย์ต่อไป หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม สนง.ปลัดกระทรวงวิทย์