หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรอ. 29-30 มิย.60 fms101 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pg/BusinessComputerFMSURU/photos/?tab=album&album_id=479354852399814 อ่านต่อ
โครงการรับน้องมหัศจรรย์สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการรับน้องมหัศจรรย์สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pg/BusinessComputerFMSURU/photos/ อ่านต่อ
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ อบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2560 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
ค่าย bizcom จิตอาสาสร้างฝาย งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ อบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2560 22 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
การอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe illustrator cs6 งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ การอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe illustrator cs6 วิทยากรโดย อจ.จักภพ พานิช อ่านต่อ
bizcom ออกค่ายจิตอาสา สร้างของเล่นให้น้อง bizcom ออกค่ายจิตอาสา สร้างของเล่นให้น้อง ณ มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตและเด็ก บ้านตะวันยิ้ม 6 มีนาคม 2559 ส่งมอบความสุขของเล่นเพื่อน้องและบูรณะสิ่งปลูกสร้าง 6 มีนาคม 2559 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247446245590677.1073741830.127750667560236&type=3 อ่านต่อ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 3-10 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานของ นศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.ได้ทำการศึกษาดูงานในชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยไปศึกษาดูงานที่ Nectec คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) อ่านต่อ